باز باران...

باز باران بی ترانه، میخورد بر بام خانه...

خانه ام کو؟! خانه ات کو؟!...آن دل دیوانه ات کو؟!

روزهای کودکی کو؟! فصل خوب سادگی کو؟!

یادت آید روز باران؟! گردش یک روز دیرین؟...پس چه شد دیگر کجا رفت؟!خاطرات خوب رنگین؟!در پس آن کوی بن بست...در دل تو آزرو هست؟!؟!؟!؟!

کودک خوشحال دیروز، غرق در غم های امروز...یاد یاران رفته از یاد...روزهای رفته بر باد!!!

باز باران با ترانه،بی بهانه...شایدم گم کرده خانه....!!!!!

/ 1 نظر / 68 بازدید
ابوالفضل

سلام وبلاگت خیلی خوکشله [قلب]